BẢNG GIÁ QUAY PHIM: EVENT - SINH NHẬT - CƯỚI HỎI

 
GÓI TIÊU CHUẨN

01 MÁY QUAY: 3.000.000Đ

 

FULL HD - SONY XDCAM PMW

DỰNG PHIM

THIẾT KẾ BÌA HỘP

DVD & File  Mp4 Full HD

HỖ TRỢ TẢI LÊN YOUTUBE

THỜI GIAN CHO 1 EVENT

LÀ 4 GIỜ

 
GÓI CAO CẤP

02 MÁY QUAY: 5.500.000Đ

 

FULL HD - SONY XDCAM PMW

DỰNG PHIM

THIẾT KẾ BÌA HỘP

DVD & File  Mp4 Full HD

HỖ TRỢ TẢI LÊN YOUTUBE

THỜI GIAN CHO 1 EVENT

LÀ 4 GIỜ

 
SIÊU CAO CẤP

3 MÁY QUAY: 7.500.000Đ

 

FULL HD - SONY XDCAM PMW

DỰNG PHIM

THIẾT KẾ BÌA HỘP

DVD & File  Mp4 Full HD

HỖ TRỢ TẢI LÊN YOUTUBE

THỜI GIAN CHO 1 EVENT

LÀ 4 GIỜ


BẢNG GIÁ CHỤP HÌNH: EVENT - SINH NHẬT - CƯỚI HỎI

 
GÓI TIÊU CHUẨN

01 MÁY: 2.000.000Đ

 

FULL FRAME - CANON 5D MAX III

CHỈNH SỬA FILE

THIẾT KẾ BÌA HỘP

DVD 

THỜI GIAN CHO 1 EVENT

LÀ 4 GIỜ

 
GÓI CAO CẤP

02 MÁY: 3.500.000Đ

 

FULL FRAME - CANON 5D MAX III

CHỈNH SỬA FILE

THIẾT KẾ BÌA HỘP

DVD 

THỜI GIAN CHO 1 EVENT

LÀ 4 GIỜ

 
SIÊU CAO CẤP

3 MÁY: 5.000.000Đ

 

FULL FRAME - CANON 5D MAX III

CHỈNH SỬA FILE

THIẾT KẾ BÌA HỘP

DVD 

THỜI GIAN CHO 1 EVENT

LÀ 4 GIỜ

 

BẢNG GIÁ SẢN XUẤT CLIP TỰ GIỚI THIỆU 

 
GÓI TIÊU CHUẨN

15.000.000

 

VIẾT KỊCH BẢN

chỉnh sửa 1 lần 

ĐỌC LỜI BÌNH

chuyên nghiệp

QUAY PHIM 
4 giờ

ÁNH SÁNG 
02 đèn led 1000

THU ÂM 
nhân vật   

DOLLY 
1m

HẬU KỲ  
chỉnh sửa 2 lần

 
GÓI CAO CẤP

02 MÁY: 25.000.000Đ

 

VIẾT KỊCH BẢN

chỉnh sửa 2 lần

ĐỌC LỜI BÌNH

chuyên nghiệp

QUAY PHIM 
nguyên ngày

ÁNH SÁNG 
04 đèn led 1000

THU ÂM 
nhân vật

DOLLY 
1m

HẬU KỲ

chỉnh sửa 3 lần

CÓ ĐẠO DIỄN

 
SIÊU CAO CẤP

3 MÁY: 35.000.000Đ

 

VIẾT KỊCH BẢN

chỉnh sửa 3 lần

ĐỌC LỜI BÌNH

chuyên nghiệp

QUAY PHIM 
02 ngày

ÁNH SÁNG 
04 đèn led 1000

THU ÂM 
nhân vật

DOLLY 
2 m

HẬU KỲ

chỉnh sửa 5 lần

CÓ ĐẠO DIỄN

 

BẢNG GIÁ QUẢN LÝ WEBSITE - FANPAGE

 

GÓI TIÊU CHUẨN

2,5 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
01 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
05 bài / tuần

Forum seeding
03 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

1 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

GÓI CAO CẤP

3 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
02 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần

Forum seeding
05 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
4.000 – 6.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

3 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

SIÊU CAO CẤP

3,5 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
03 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần

Forum seeding
10 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
6.000 – 8.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

5 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage