Không chỉ đơn giản là ghi lại các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp, hình ảnh còn mang tính chất quảng bá một cách rộng rãi và nhanh nhất tới khách hàng. Giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu và lưu trữ chúng cho mai sau. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: chụp hình quảng cáo, chụp hình hội thảo, chụp hình sự kiện, chụp hình giáo dục, chụp hình event, chụp hình khánh thành, chụp hình full frame, chụp hình bằng máy bay,chụp hình phóng sự, . . .