Tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VN
Tên miền VN Năm đầu tiên Năm thứ 2 trở đi
.vn 770,000 460,000
.com.vn 670,000 360,000
.net.vn 670,000 360,000
.biz.vn 670,000 360,000
.org.vn 490,000 260,000
.gov.vn 490,000 260,000
.edu.vn 490,000 260,000
.pro.vn 490,000 260,000
.info.vn 490,000 260,000
.int.vn 490,000 260,000
.ac.vn 490,000 260,000
.health.vn 490,000 260,000
Tên miền địa giới hành chính (hanoi.vn, danang.vn, haiphong.vn….) 490,000 260,000
.vn(1 kí tự)  40,420,000 40,110,000
.vn(2 kí tự)  10,420,000 10,110,000
.name.vn 82,000 52,000
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền quốc tế Năm đầu tiên Năm thứ 2 trở đi
.com 300,000 300,000
.asia 316,000 316,000
.net 319,000 319,000
.org 339,000 339,000
.info 440,000 440,000
.work 217,000 217,000
.link 266,000 266,000
.click 266,000 266,000
.top 249,000 249,000
.us 249,000 249,000
.club 280,000 280,000
.art 285,000 285,000
.co 588,000 588,000
.vip 378,000 378,000
.biz 371,000 371,000
.tel 353,000 353,000
.me 610,000 610,000
.city 443,000 443,000
.win 316,000 316,000
.cafe 680,000 680,000
.chat 680,000 680,000
.plus 680,000 680,000
.ltd 443,000 443,000
.run 443,000 443,000
.blog 655,000 655,000

* Ghi chú :
– Giá đã bao gồm VAT
– Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên
– Khi hết thời hạn duy trì tên miền sẽ bị tạm ngưng không sử dụng được. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nếu không đóng phí duy trì tên miền sẽ bị hủy.
– Báo giá này sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm.