HẬU TRƯỜNG CLIP ABBOTT

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao những người MC/dẫn chương trình truyền hình có thể đọc trôi chảy nội dung trong một thời gian dài không? Giờ đây bạn sẽ biết rằng vì sao họ có thể làm được điều đó, với sự có mặt của một thiết bị vô cùng thiết yếu trong mọi cuộc ghi hình chương trình, đó chính là máy nhắc chữ.